Skip Navigation Linksdefault

​משרדנו מעניק שירותי תכנון וניהול פרויקטים מהשלב הרעיוני ועד לגמר הפרויקט.     

על מנת לסייע להצלחתם העיסקית של לקוחותינו, קיימים בשירותי התכנון שמשרדנו מעניק, שני שרותים מגדילי ערך:

  1. נערך הליך למיטוב התכניות, ע"י התאמתן לשיטות ולתהליכי הביצוע הטובים ביותר.

  2. תכנון הפרוייקט מתבצע בשיטת התכנון המשולב. כל גורם המעורב בפרויקט מעדכן בזמן אמת את מודל הפרוייקט בפורטל הארגוני שלנו.

מצגת פרוייקטים:

מצגת תמונת שער.jpg

 

הליך הקמת המייזם

  1. הגדרת הצורך בהקמת המיזם על ידי יזם הבניה.
  2. תכנון המבנה - ראה קישורים לדפים: תכנון המבנה, תכנון-מבני-תעשיה.aspx
  3. קבלת היתר בניה - ראה קישור לדף הליך-קבלת-היתר-בניה.aspx
  4. ניהול ההקמה - ראה קישור לדף ניהול הפרוייקט

 

 

 

 

 

השירותים שמספקת החברה:

החברה מספקת ללקוחותיה שירותי תכנון מבנים בדגש על מבני ציבור, מבני מגורים, מפעלים ומתקנים הנדסיים.  בנוסף מספקת החברה ללקוחותיה שירותי  ניהול הקמה, בדגש על התחום החוזי, התקציבי ובקרת האיכות.